Zmień język:
»
Wstępna analiza energetyczna

Aby dowiedzieć się ile energii możesz uzyskać z turbiny ECOROTE- uzupełnij poniższy formularz!

Przygotujemy dla Ciebie wstępną analizę energetyczną i dodatkowo dostaniesz 5% rabatu jeżeli zdecydujesz się na zakup!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), a także dbając o ochronę Państwa prywatności i stałe podnoszenie standardów zabezpieczania danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez HIPAR Sp. z o.o.:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HIPAR Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Rafałowskiej 191a , 36-017 Błędowa Tyczyńska , NIP: 813 334 93 26, REGON: 691775680
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy, pisząc na biuro@hipar.pl
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a. czynności zmierzających do zawarcia umowy handlowej, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Klienta,
b. odpowiadania na zapytania związane z usługami oferowanym przez Spółkę,
c. kontaktowania się z Państwem w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług,
d. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
e. wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby, której to dotyczy np. kierowaniu treści merytorycznych drogą pocztową lub elektroniczną (e-mail, SMS, MMS), kierowaniu treści marketingowych drogą pocztową, telefoniczną i elektroniczną (e-mail, SMS, MMS),
4. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
5. Państwa dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz HIPAR Sp. z o.o. niezbędne do wykonania Państwa zlecenia lub zawieranej z Państwem umowy, np.: usługi eksperckie, doradcze, szkoleniowe, księgowe, prawne, marketingowe, dochodzenie należności,
b) operatorom pocztowym, kurierom w zakresie dostarczania korespondencji,
c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (obsługa www, newslettera, wysyłka masowa korespondencji elektronicznej) na rzecz HIPAR Sp. z o.o.,
d) bankom w zakresie realizacji płatności - na podstawie przepisów prawa bankowego,
e) organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa,
f) instytucjom poszukującym wykonawców - wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
Jednocześnie informujemy, że:
a. udzielenie zgody jest dobrowolne,
b. w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody,
c. Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy, zlecenia lub zadania,
d. przysługuje Państwu żądanie dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
e. przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pola oznaczone * są wymagane